Om Idar Lind


Bøker


Dramatikk


Songtekstar


Andre tekstar


Lenker


På fjesbokaIdar Lind

  1954
  1971  1972
  1973  1974
  1975  1976
  1977  1978
  1979  1980
  1981  1982
  1983  1984
  1985  1986
  1987  1988
  1989  1990
  1991  1992
  1993  1994
  1995  1996
  1997  1998
  1999  2000
  2001  2002
  2003  2004
  2005  2006
   2007
  2008  2009
  2010  2011
  2012  2013
  2014  2015
  2016

2007
D.D.E. ga ut No går det så det suse og samleplata 15 år.

Nettstaden Litteraturnettet vart avvikla etter drygt elleve år.

2007-2009
Styremedlem i NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere).

2008
1. mai var det urpremiere på teaterstykket Skottet i Buvika.

Åttande utgåve av Håkon og Kark (Korsvikaspillet) var i tråd med tradisjonen sterkt revidert.

2008-2011
Varamedlem i styret for KOPINOR.

2009
D.D.R. tok med Die Winde am Kai og Mein Arch på plata Das War Das.

2010
Spelhandboka vart revidert - og redaksjonen fekk pris frå Norsk Amatørteaterforbund.

Niande utgåve av Håkon og Kark (Korsvikaspillet) vart framført. Vêret var ikkje det beste, faktisk det verste vi har hatt, men Adressa skreiv: «En fin og helhetlig forestilling. [...] Gå og se det! Men kle dere!»

Saman med andre laga eg nye nettsider for Studentersamfundets Interne teater i samband med 100-årsjubileet.


Foto av Idar Lind: Tove Knutsen. Ansvarlig for sida: idar@lind.no.