Om Idar Lind


Bøker


Dramatikk


Songtekstar


Andre tekstar


Lenker


På fjesbokaIdar Lind

   1954
  1971  1972
  1973  1974
  1975  1976
  1977  1978
  1979  1980
  1981  1982
  1983  1984
  1985  1986
  1987  1988
  1989  1990
  1991  1992
  1993  1994
  1995  1996
  1997  1998
  1999  2000
  2001  2002
  2003  2004
  2005  2006
  2007  2008
  2009  2010
  2011  2012
  2013  2014
  2015  2016

1954
Fødd 23. september. Oppvekst på Otterøya ved Namsos som den mellomste av tre søsken. Faren min var fiskar, men han dødde da eg var fem år. Mora mi gjekk bort i 2015. Dei to første tredjedelane av Shanty for sjømannskjerka er sjølbiografisk.

1971
Fekk 250 kroner av NRK for ei humoristisk kortnovelle. Seinare vart det fleire sånne, til ulike underhaldningsprogram.

1972
Det var omtrent på denne tida, mens eg gjekk på Namdal gymnas, at eg skreiv dei første visetekstane.

1973
Etter gymnaset jobba eg i to månader som byssegut på hurtigruta «Erling jarl». Denne korte fartstida har eg tyna det maksimale ut av i bøker og songtekstar - jamfør mellom anna 13 takters blues og Leia e livet. Om hausten flytta eg til Trondheim for å studere.

1973-77
Studerte kjemi, biologi og drama/film/teater ved Universitetet i Trondheim. Fekk til sist graden cand.mag.

Det meste av studietida brukte eg i viseklubben Rubb og Stubb, Samarbeidsgruppene for natur- og miljøvern (snm) og Studentersamfundet i Trondhjem.

I «Samfundet» var eg mellom anna redaktør for studentavisa Under Dusken (1976/77) og aktiv i Studentersamfundets Interne Teater (1977-1989) - der eg (mellom anna) var med på skrive sju UKE-revyar.

1974
Premiert i Aschehoug forlags konkurranse for ungdom (Skriv selv) for Besøk i et gammelt minne.


Foto av Idar Lind: Tove Knutsen. Ansvarlig for sida: idar@lind.no.