Om Idar Lind


Bøker


Dramatikk


Songtekstar


Andre tekstar


Lenker


På fjesbokaIdar Lind

  1954  1971
  1972  1973
   1974
  1975  1976
  1977  1978
  1979  1980
  1981  1982
  1983  1984
  1985  1986
  1987  1988
  1989  1990
  1991  1992
  1993  1994
  1995  1996
  1997  1998
  1999  2000
  2001  2002
  2003  2004
  2005  2006
  2007  2008
  2009  2010
  2011  2012
  2013  2014
  2015  2016

1973-77
Studerte kjemi, biologi og drama/film/teater ved Universitetet i Trondheim. Fekk til sist graden cand.mag.

1974
Premiert i Aschehoug forlags konkurranse for ungdom (Skriv selv) for Besøk i et gammelt minne.

1975
I haustsemesteret var eg medlem av styret i Studentersamfundet i Trondhjem.

1976-77
Redaktør for studentavisa Under Dusken.

1976-80
Medlem av visegruppa JeremiA/S Bakfot som eg skreiv mange songtekstar til.

1977
Var med på å skrive UKE-revyen LAUGALAGA.

1978
Premiert av Aschehoug forlag i ein idekonkurranse om bøker for barn og ungdom, ein ide som seinare vart omforma til debutromanen Stengte dører.

1979
Var med på å skrive UKE-revyen RÆGGETI.

1980
Ga ut viseheftet Bakfot bok på eige forlag.

1980-81
Organisasjonssekretær i Norsk Vise- og Lyrikkforum. Dette er det lengste eg har vore fast tilsett nokon stad (halv jobb med lønn i 10 månader).


Foto av Idar Lind: Tove Knutsen. Ansvarlig for sida: idar@lind.no.