Om Idar Lind


Bøker


Dramatikk


Songtekstar


Andre tekstar


Lenker


På fjesbokaIdar Lind

  1954
  1971  1972
  1973  1974
  1975  1976
  1977  1978
  1979  1980
  1981  1982
  1983  1984
  1985  1986
  1987  1988
  1989  1990
  1991  1992
  1993  1994
  1995  1996
  1997  1998
  1999  2000
   2001
  2002  2003
  2004  2005
  2006  2007
  2008  2009
  2010  2011
  2012  2013
  2014  2015
  2016

2001
Nettstaden Litteraturnettet vart utvida med skrift.no.

2002-2004
Medlem av hovedjuryen for Edvard-prisen.

2002-2004
Medlem av styret i Tekstforfattarfondet.

2002
D.D.E. hadde jubileum og ga ut samleplata Her bli det liv!.

Femte utgåve av Korsvikaspillet Håkon Ladejarl og Kark vart sett opp - stadig med nye endringar.

2003
D.D.E. ga ut DVD frå jubileumskonsert i Oslo Spektrum året før, dessutan Her bli det liv! D.D.E.-sangboka (i begge tilfella var nesten halvparten av tekstane mine).

Eg bearbeidde Lars Viks teaterstykke Daniels jul til trøndersk for Trøndelag Teater.

Fullførte i lag med Ingeborg Eliassen og Egil Johansen spelhandboka.no.

2004
Sjette utgåve av Korsvikaspillet Håkon Ladejarl og Kark vart sett opp - og fekk Trondheim kommunes kulturpris.

Eg debuterte som lyrikar - med eit dikt i Telefonkatalogen for Trøndelag.


Foto av Idar Lind: Tove Knutsen. Ansvarlig for sida: idar@lind.no.