Om Idar Lind


Bøker


Dramatikk


Songtekstar


Andre tekstar


Lenker


På fjesbokaIdar Lind

  1954  1971
  1972  1973
  1974  1975
  1976  1977
  1978  1979
  1980  1981
  1982  1983
  1984  1985
  1986  1987
  1988  1989
  1990  1991
  1992  1993
  1994  1995
  1996  1997
  1998  1999
   2000
  2001  2002
  2003  2004
  2005  2006
  2007  2008
  2009  2010
  2011  2012
  2013  2014
  2015  2016

1994-2000
Styremedlem i Den norske Forfatterforening.

2000
Fjerde utgåve av Korsvikaspillet Håkon Ladejarl og Kark vart sett opp.

Romanen Kark kom ut, med utgangspunkt i det samme materialet som Korsvikaspillet.

2001
Nettstaden Litteraturnettet vart utvida med skrift.no.

2002-2004
Medlem av hovedjuryen for Edvard-prisen.

2002-2004
Medlem av styret i Tekstforfattarfondet.

2002
D.D.E. hadde jubileum og ga ut samleplata Her bli det liv!.

Femte utgåve av Korsvikaspillet Håkon Ladejarl og Kark vart sett opp - stadig med nye endringar.

2003
D.D.E. ga ut DVD frå jubileumskonsert i Oslo Spektrum året før, dessutan Her bli det liv! D.D.E.-sangboka (i begge tilfella var nesten halvparten av tekstane mine).

Eg bearbeidde Lars Viks teaterstykke Daniels jul til trøndersk for Trøndelag Teater.

Fullførte i lag med Ingeborg Eliassen og Egil Johansen spelhandboka.no.


Foto av Idar Lind: Tove Knutsen. Ansvarlig for sida: idar@lind.no.