Om Idar Lind


Bøker


Dramatikk


Songtekstar


Andre tekstar


Lenker


På fjesbokaIdar Lind

  1954
  1971  1972
  1973  1974
  1975  1976
   1977
  1978  1979
  1980  1981
  1982  1983
  1984  1985
  1986  1987
  1988  1989
  1990  1991
  1992  1993
  1994  1995
  1996  1997
  1998  1999
  2000  2001
  2002  2003
  2004  2005
  2006  2007
  2008  2009
  2010  2011
  2012  2013
  2014  2015
  2016

1973-77
Studerte kjemi, biologi og drama/film/teater ved Universitetet i Trondheim. Fekk til sist graden cand.mag.

1976-77
Redaktør for studentavisa Under Dusken.

1976-80
Medlem av visegruppa JeremiA/S Bakfot som eg skreiv mange songtekstar til.

1977
Var med på å skrive UKE-revyen LAUGALAGA.

1978
Premiert av Aschehoug forlag i ein idekonkurranse om bøker for barn og ungdom, ein ide som seinare vart omforma til debutromanen Stengte dører.

1979
Var med på å skrive UKE-revyen RÆGGETI.

1980
Ga ut viseheftet Bakfot bok på eige forlag.

1980-81
Organisasjonssekretær i Norsk Vise- og Lyrikkforum. Dette er det lengste eg har vore fast tilsett nokon stad (halv jobb med lønn i 10 månader).

1981
Var med på å skrive UKE-revyen FAN TUTTE.


Foto av Idar Lind: Tove Knutsen. Ansvarlig for sida: idar@lind.no.