Om Idar Lind


Bøker


Dramatikk


Songtekstar


Andre tekstar


Lenker


På fjesboka
Lenker


Prosjekt som eg arbeider med:

spelhandboka.no
Eit hjelpemiddel for den som planlegg ein teaterproduksjon og for medarbeidarar i prosjektet.

skrift.no
Heimesider for ei handfull forfattarar, artiklar, tre og ein halv årgang av det nedlagte bladet Forfatteren og anna.

Studentersamfundets Interne Teater (SIT)
Teatergruppa i Studentersamfundet i Trondhjem.

Gregus kunstnerverksteder
I Gregus gate 7 i Trondheim held ei gruppe kunstnarar til.

FACEBOOK:

JeremiA/S Bakfot (med vennar)
Foto, video og lydopptak frå det norske visemiljøet på 1970-talet.

Samarbeidsgruppene for natur- og miljøvern (snm)
Foto, medlemsblad og anna informasjon frå miljørørsla på 1970-talet.

Vår egen lille verden
Store mengder foto og anna materiale frå historia til Studentersamfundet i Trondhjem.

 

 

 

 

 

 

 


Foto av Idar Lind: Tove Knutsen. Ansvarlig for sida: idar@lind.no.