En mann: Sceneversjonen

En mann må gjørra de'n må

Sceneversjonen

Oppført på:
Trøndelag Teater (Trondheim 1990)
Det Norske Teatret (Oslo 1992)

..............................

Bak forestillinga står:
Idar Lind (forfattar)
Petter Wiik (komponist)
Lasse Kolsrud (skuespelar)

..............................

Manuskriptet (med notar) er gitt ut i bokform av Aschehoug forlag (1992).
TV-film bygd på stykket vart produsert av NRK Drama og vist 1. desember 1996.
Utdrag frå teaterstykket er gitt ut på CD/kassett av Scenebetennelsen.

..............................