En mann må gjørra de'n må

av

Idar Lind, Petter Wiik og Lasse Kolsrud

..............................

Informasjon om

Sceneversjonen
TV-filmen
CD'en
Tekstane

..............................