En mann må gjørra de'n må: CD/kassett

En mann må gjørra de'n må

av Idar Lind, Petter Wiik og Lasse Kolsrud

..............................

CD/kassett

Utgitt av Scenebetennelsen.
Inneheld ein instrumental, ti songar og seks tekstutdrag frå teaterstykket.

Utøvarar:
Lasse Kolsrud (vokal)
Petter Wiik (tangentinstrument)
Andreas Aase (gitar)
Svein Folkvord (bass)
Trond Kopperrud (trommer/perkusjon/rytmeprogrammering)

Dessutan:
Finn Dag Hauge (fele på "En mann må gjørra de'n må")
Steinar Larsen (ekstra gitar på "Kjære Anne")
Det Norske Teatrets mannskor (på "En mann må gjørra de'n må")

Dialektkonsulentar: Randi Vik/Dag Rune Pedersen

..............................

Opptaka bygger på sceneversjonen frå
Trøndelag Teater (Trondheim 1990) og Det Norske Teatret (Oslo 1992).
Manuskriptet (med notar) er gitt ut i bokform av Aschehoug forlag (1992).
TV-film bygd på stykket vart produsert av NRK Drama og vist 1. desember 1996.

..............................