Om Idar Lind


Bøker


Dramatikk


Songtekstar


Andre tekstar


Lenker


På fjesbokaIdar Lind: Bøker, dramatikk, plater

Vis alt

PROSA:
Romanar
Noveller
Antologiar
Sakprosa

DRAMATIKK:
Film
Teater
Revy
Instruksjon

Omsetting
Songar
Plater
DVD

I utlandet


Søk: Warner/Chappell
HITS 96 (1996, songar, Warner/Chappell)
Representert med E6.
 
HITS 93 (1993, songar, Warner/Chappell)
Representert med Vinsjan på kaia.
 

Foto av Idar Lind: Tove Knutsen. Ansvarlig for sida: idar@lind.no.