Om Idar Lind


Bøker


Dramatikk


Songtekstar


Andre tekstar


Lenker


På fjesbokaIdar Lind: Bøker, dramatikk, plater

Vis alt

PROSA:
Romanar
Noveller
Antologiar
Sakprosa

DRAMATIKK:
Film
Teater
Revy
Instruksjon

Omsetting
Songar
Plater
DVD

I utlandet


Vinsjan på kaia - Songar og tekstar (2014, sakprosa, Norsk Noteservice)
Boka inneheld songtekstar og artiklar med utgangspunkt i samanhengane dei er skrivne for.
 

Tilbakeblikk på det mangfaldige visemiljøet frå 1960-talet og framover, med klubbar, grupper og festivalar. Eit gløtt inn i den meir enn hundreårige revytradisjonen i Studentersamfundet i Trondhjem. Historier om husmannskontraktar for opphavsmenn innafor populærmusikken. Og trådane blir trekte frå det radikale musikkteatret rundt 1970 og fram til notidas speltradisjon.
Meir på eigne sider

Foto av Idar Lind: Tove Knutsen. Ansvarlig for sida: idar@lind.no.