Om Idar Lind


Bøker


Dramatikk


Songtekstar


Andre tekstar


Lenker


På fjesbokaIdar Lind: Bøker, dramatikk, plater

Vis alt

PROSA:
Romanar
Noveller
Antologiar
Sakprosa

DRAMATIKK:
Film
Teater
Revy
Instruksjon

Omsetting
Songar
Plater
DVD

I utlandet


Usynlige spor (1994, roman, Samlaget)
Psevdonym: Telma B.S. Hansen
Kriminalroman med Telma B.S. Hansen som forteljar og hovudperson.
 

Usynlige spor er den andre romanen bygd på dagboksnotata til ein overkonstabel ved Trondheim Politikammer, også denne utgitt i hennes namn. (I Som to dråper blod var ho enno konstabel.) Manuskriptet er denne gongen redigert av António Steen - som debuterte med den sjølbiografiske romanen Hotell Tordenskjold under psevdonymet Idar Lind. Førstebetjent Axel Breheim ved Kriminalpolitisentralen spelar også ei viktig rolle i historia.

Foto av Idar Lind: Tove Knutsen. Ansvarlig for sida: idar@lind.no.