Om Idar Lind


Bøker


Dramatikk


Songtekstar


Andre tekstar


Lenker


På fjesbokaIdar Lind: Bøker, dramatikk, plater

Vis alt

PROSA:
Romanar
Noveller
Antologiar
Sakprosa

DRAMATIKK:
Film
Teater
Revy
Instruksjon

Omsetting
Songar
Plater
DVD

I utlandet


Banan og bavian (1991, revy)
Medforfattar.
Framført på Trøndelag Teater i samband med innføringa av HVPU-reformen.
 

Tekst: Ralph Bernstein, Tor Gunnar Heggem, Ann Jones, Idar Lind, Marit Todal.
Musikk: Petter Wiik.
Instruksjon: Marit Moum Aune og Kari Hustad Aamodt.
Aktørar: Ei blanding av funksjonshemma og ikkje-funksjonshemma.

Foto av Idar Lind: Tove Knutsen. Ansvarlig for sida: idar@lind.no.