Om Idar Lind


Bøker


Dramatikk


Songtekstar


Andre tekstar


Lenker


På fjesbokaIdar Lind: Bøker, dramatikk, plater

Vis alt

PROSA:
Romanar
Noveller
Antologiar
Sakprosa

DRAMATIKK:
Film
Teater
Revy
Instruksjon

Omsetting
Songar
Plater
DVD

I utlandet


Bakfot bok (1980, songar, eige forlag)
 

Songar laga for visegruppa JeremiA/S Bakfot og for UKE-revyane i Studentersamfundet i Trondhjem - pluss «nasjonalsongen» for aksjonistleiren i Detsika under kampen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget. Publisert etter lausbladprinsippet - som ein serie moderne skillingstrykk. (Nokre få eksemplar er enno til sals.)

Klikk her for å liste opp songane.


Foto av Idar Lind: Tove Knutsen. Ansvarlig for sida: idar@lind.no.