lind.no
Kark
Utdrag
Kjelder og noter
Personar
Historie
Kart
Lenker
Alle sider
Korsvikaspillet
Kark
Roman av Idar Lind - Det Norske Samlaget 2000
 
Korfor denne nettstaden?
Fordi eg fekk lyst til presentere noko av det materialet som eg har samla og granska gjennom fem års arbeid med teaterstykket Korsvikaspillet og romanen Kark.

Korfor denne romanen?
Fordi eg fekk lyst til å gi Tormod Kark eit meir ærerikt ettermæle enn det han oftast har fått. (Om dette kan du lesa i to artiklar eg har skrive.)

Korfor den unge munken Aun?
Fordi eg måtte ha ei forteljarstemme som såg historia om Kark og Håkon frå utsida, ein forteljar som visste mindre enn meg. Og fordi eg er fascinert av The Book of Kells. Aun er påtenkt oppgåva med å fullføre denne praktfulle og gjennomillustrerte bibelhandskrifta, men først må han skrive krønikeboka om korleis Olav Tryggvason kristna Norge. (Omslaget til romanen har illustrasjonar henta frå The Book of Kells.)

Mange skal ha takk
Om dét kan du lesa i etterordet til romanen.

 

Copyright © Idar Lind (idar@lind.no)