Idar Lind
JeremiA/S Bakfot  var ei visegruppe som eksisterte i Trondheim frå 1976 til 1980. Medlemmar var Ola Dimmen, Marit Garberg, Idar Lind, Jan-Erik Pettersen, Asbjørn Solheim og Randi Vik. Idar og Asbjørn skreiv mange av songane.

Meir på eigne sider. Og på Fjesboka.

Foto av Idar Lind: Tove Knutsen (klikk her for trykkbar versjon). Ansvarlig for sida: idar@lind.no. Pondus: © Frode Øverli.